MOXO Testi Nedir, Antalya'da Nerede Uygulanır?
30 Mar 21

MOXO Testi Nedir, Antalya'da Nerede Uygulanır?

MOXO dikkat ölçme testi, görsel ve işitsel çeldiricilerin kullanıldığı, bilgisayar tabanlı bir testtir. Bu test, hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanılabilir ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olabilir. MOXO, dikkat eksikliği, dürtüsellik, hiperaktivite ve zamanlama gibi faktörleri objektif olarak ölçebilir.

Antalya'daki kliniğimizde, MOXO dikkat ölçme testi, deneyimli psikologlarımız tarafından uygulanmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Test, hem çocuklar hem de yetişkinler için uygulanabilir ve kısa bir sürede sonuçlar elde edilebilir.


MOXO Testi Ne Kadar Sürer ve Bilgisayar Üzerinden Yapılmasının Avantajları Nelerdir?

MOXO testi, çocuklar için yaklaşık 15 dakika ve yetişkinler için 18 dakika süren bir bilgisayar testidir. Test, görsel ve işitsel uyaranlar kullanarak kişinin dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik ve zamanlama becerilerini objektif olarak ölçer. Bilgisayarlı testlerin avantajları arasında, objektif sonuçlar vermesi, ölçülebilirlik ve doğruluk, doğrudan değerlendirilebilir olması ve hızlı sonuç alınabilmesi yer almaktadır. Test öncesi kişinin ilaç veya test hazırlığına ihtiyacı yoktur.

MOXO Dikkat Ölçme Testinin, Psikologlara ve Psikiyatristlere Faydası Nedir?

MOXO Dikkat Ölçme Testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) dört bileşenini olan dikkat, zamanlama, hiperaktivite ve dürtüsellik düzeylerini ölçer. Ayrıca, dürtüsellik ile hiperaktivite arasındaki nüansı ve zamanlama problemleri ile dikkat eksikliği arasındaki farkı belirleyebilir.

Test, kişinin yaşına ve cinsiyetine göre özelleştirilmiş bir dikkat profili sağlar. Bu, özellikle yoğun dikkat gerektiren mesleklerde işitsel ve görsel çeldiricilerin dikkat üzerindeki etkisini gösterebilir.

MOXO, gerçek hayatta karşılaşılan çeşitli uyaranların simülasyonunu yaparak kişinin bu uyaranlar altındaki performansını ölçer. Test sırasında, işitsel, görsel veya her ikisi de kullanılan çeldiriciler kullanılır. Bu sayede, kişinin çeldiriciler altında dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite seviyeleri değerlendirilir. Tüm bu parametrelerin çeldiricilerle değişkenliği tek tek analiz edilebilir.

Test, tedavi sonrası değerlendirme için de kullanılabilir. Bu sayede, tedavi öncesi ve sonrası farklar objektif olarak değerlendirilebilir.


MOXO Testi Nasıl Uygulanır?

MOXO d-CPT (Distracter - Continuous Performance Test) testi, harf ve rakam kullanmadan uygulanır. Test sırasında, hedef uyarı ekranda belirir belirmez, testi yapan kişiden mümkün olan en kısa sürede bilgisayar klavyesindeki "boşluk" tuşuna sadece bir kez basması istenir. Hedef uyarı, ekranın tam ortasında belirir ve 0.5, 1 veya 4 saniye boyunca görünür. Hedef uyarı ekranından kalktıktan sonra, hedefin ekranda kaldığı süre kadar "boş zaman" verilir. Bu boş zaman, dikkati bozuk olmayan ancak zamanlama problemi yaşayan kişilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur.

Test, dört performans endeksi puanını içerir:

 • Dikkat
 • Zamanlama
 • Dürtüsellik
 • Hiperaktivite

MOXO d-CPT testi sekiz aşamadan oluşmaktadır:

 1. Basit 1: Bu temel seviye aşamasında dikkat dağıtıcılar (çeldiriciler) yoktur. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirir.
 2. Görsel 1: Bu aşamada minör görsel dikkat dağıtıcılar (çeldiriciler) kullanılır. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken aynı anda ekranın kenarlarından tekli görsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) belirir.
 3. Görsel 2: Bu aşamada majör görsel dikkat dağıtıcılar (çeldiriciler) kullanılır. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken aynı anda ekranın kenarlarından ikili görsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) belirir.
 4. İşitsel 1: Bu aşamada minör işitsel dikkat dağıtıcılar (çeldiriciler) kullanılır. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken aynı anda tekli işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 5. İşitsel 2: Bu aşamada majör işitsel dikkat dağıtıcılar (çeldiriciler) kullanılır. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken aynı anda ikili işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 6. Karışık 1: Bu aşamada minör işitsel ve görsel dikkat dağıtıcılarının (çeldiricilerin) kombinasyonu kullanılır. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken aynı anda tekli görsel ve tekli işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 7. Karışık 2: Bu aşamada majör görsel ve işitsel dikkat dağıtıcılarının kombinasyonu kullanılır. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken aynı anda ikili görsel ve ikili işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 8. Basit 2: Bu aşamada da temel seviye gibi dikkat dağıtıcılar (çeldiriciler) yoktur. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirir.

MOXO d-CPT, performans endekslerini ayrı ayrı değerlendirmek için kullanılan görsel ve işitsel çeldiriciler ile dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi performans endekslerini ölçen bir testtir.


Dikkat Endeksi

Doğru cevapların sayısını ölçerek hedef uyaranın ekranda görüldüğü ya da takip eden boş zamanda dikkatin ne kadar etkili olduğunu değerlendirir. Bu endeks, cevap verme süresinden bağımsız olarak doğru tepkilerin sayısını değerlendirir, böylece gecikmiş dikkat ölçülebilir hale gelir. Hedef uyaran sayısı ile doğru tepki sayısı arasındaki fark, ihmal hatalarının sayısını belirler.


Zamanlama Endeksi

Hedef uyaranın ekranda göründüğü sırada doğru tepkilerin sayısını ölçer. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi zorluklar, bilgiyi hızlı ve doğru işleme konusunda sorunlar yaşayarak kendini gösterir. Geleneksel CPT (Sürekli Performans Testi) yöntemleri, uyaranların ekranda çok kısa süre kalması nedeniyle, bilgiyi doğru ama yavaş işleyen kişileri yanlış şekilde dikkat bozukluğu ile değerlendirebilir. Ancak MOXO d-CPT, her uyaranın ekranda kaldığı süre kadar boş bir zaman aralığı sunarak doğru tepki verme yeteneğini ölçebilir.


Dürtüsellik Endeksi

Yasaklanmış bir durumda cevap verme eğilimidir. Hedef olmayan uyarılarda da ortaya çıkabilir. Dürtüsellik Endeksi, sadece hedef olmayan uyarana verilen ilk tepki olan "boşluk" tuşuna basma davranışını dürtüsellik olarak kabul eder. Diğer önlenemeyen tepkiler ise hiperaktif işlem olarak kategorize edilir.


Hiperaktivite Endeksi

Gereksiz ve istenmeyen hareketlerin ortaya çıkmasıdır. Hiperaktivite Endeksi ise dürtüsel tepkiler olarak kabul edilmeyen tüm işlem tepkilerinin toplam sayısını verir. Bu tepkiler, "boşluk" tuşuna hedef olmayan uyarana birden fazla kez basma, klavyedeki herhangi bir tuşa rastgele basma gibi davranışları kapsar.

MOXO testinin hassasiyeti %90, özgüllüğü ise %85'tir.


MOXO Test Sonuçlarının Yorumlanması

MOXO test sonuçları, Kişisel Profil ve Performans Profili olmak üzere iki ayrı tabloda sunulmaktadır.

Kişisel Profil, hastanın yaş ve cinsiyete göre normal gruba kıyasla dört parametrenin düzeyini gösterir. Her bir endeks için standart bir puan hesaplanır ve dört olası düzeyden birine sınıflandırılır. Birinci düzey yüksek performansı, ikinci düzey standart performansı, üçüncü düzey normal dağılımdaki düşük performansı, dördüncü düzey ise normal dağılımın altındaki performansı yansıtır ve kırmızı renkle belirtilir. Normal dağılımdan sapmanın derecesi de grafiksel olarak hemen altında gösterilir.

A (Attention - Dikkat), T (Timing - Zamanlama), I (Impulsiveness - Dürtüsellik) ve H (Hyperactivity - Hiperaktivite) olarak simgesel olarak temsil edilen her harfin yanında performans düzeyini gösteren bir sayı bulunur. Normal dağılımın dışındaki dördüncü düzey, şiddet derecesini gösteren "S" ile belirtilir.

MOXO testi, dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi parametreler üzerinden hastanın performansını normal gruba kıyasla değerlendirir. Sonuçlar açık ve anlaşılır bir şekilde sunulur, bu da sağlık profesyonelleri tarafından kolayca yorumlanabilir.

Telefonla Ara
Whatsapp'tan Yaz