Esin Akdeniz Oyun Terapisi
Antalya Çocuk Psikologu

Antalya'da, Uzman Çocuk Psikologumuz Esin AKDENİZ ile psikolojik destek hizmetleri sunuyoruz.

Çocuk Psikologumuz Esin AKDENİZ çalışmalarında eklektik anlayışı benimseyip, Dışavurumcu Sanat Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, EMDR ve Oyun Terapisi tekniklerini kullanmaktadır.

Antalya'daki kliniğimizde, ebeveynlere yönelik çocuk gelişim danışmanlığı, çocukluk dönemi sorunları (inatlaşma, alt ıslatma, kaka tutma ve bırakma, tırnak yeme vb.), çocukluk dönemi yas ve kayıplar, kaygı bozuklukları, çocukluk çağı depresyonu, ergenlik dönemi çatışmaları, okul ve öğrenme sorunları, sınav kaygısı gibi konularında hizmet sunmaktadır.

Randevu Talep Edin Esin Akdeniz Hakkında
Nasıl Çalışırız

Çocuk Psikologu Hizmet Adımları

Antalya'da cocuk psikologu
 • Değerlendirme
 • Tanı
 • Tedavi Planı Oluşturma
 • Tedavi
 • Takip ve Değerlendirme
 • Sonlandırma
Planma İçin Arayın

Çocuk psikologunun değerlendirme adımı, danışanın durumunu anlamak için çok önemlidir. Bu aşama, çocuğun tıbbi ve psikolojik geçmişi, aile dinamikleri, günlük rutinleri, okul performansı ve sosyal etkileşimleri hakkında bilgi toplamayı içerir.

Değerlendirme, ilk seansta gerçekleştirilir ve çocuk psikologu danışanın geçmişini ve mevcut durumunu anlamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:

 1. Röportaj: Çocuk psikologu, danışan ve ailenin rahatsızlıkları, semptomları, geçmiş tedavileri ve aile yapısı hakkında sorular sorar. Bu bilgiler, danışanın durumunu anlamak ve doğru tanı koymak için önemlidir.
 2. Gözlem: Çocuk psikologu, danışanın davranışlarını gözlemleyerek, semptomlarını değerlendirir. Bu gözlem, danışanın okul performansı, sosyal etkileşimleri ve günlük aktiviteleri hakkında da bilgi sağlayabilir.
 3. Testler: Çocuk psikologu, danışana psikolojik testler uygulayarak, zekâ seviyesi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi rahatsızlıkların tanısını koyma sürecinde yardımcı olur.
 4. İşbirliği: Çocuk psikologu, danışanın doktoru veya öğretmeni gibi diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği yaparak, danışanın genel sağlık durumu hakkında bilgi toplayabilir. Bu bilgiler, danışanın tedavisi için doğru tanıyı ve tedavi planını belirlemeye yardımcı olabilir.

Değerlendirme aşaması, çocuk psikologunun danışanın durumunu anlaması ve tedavi planını oluşturması için kritik bir aşamadır. Doğru bir değerlendirme, tedavinin etkili olmasını sağlar.

Çocuk psikologunun tanı adımı, değerlendirme aşamasında toplanan bilgileri kullanarak, çocuğun sorunlarının doğru bir şekilde belirlenmesini ve uygun bir teşhis konulmasını sağlar. Tanı adımı, danışanın sorunlarını anlamak ve tedavi planını belirlemek için kritik bir aşamadır.

Tanı adımı, aşağıdaki yöntemleri kullanarak gerçekleştirilebilir:

 1. Doğru Tanı Koyma: Çocuk psikologu, danışanın semptomları ve geçmişi hakkındaki bilgileri kullanarak, doğru bir tanı koyma sürecini gerçekleştirir. Bu süreçte, çocuk psikologu, çocuğun yaşına, cinsiyetine, gelişim seviyesine, geçmişteki yaşantılarına, aile yapısına ve diğer faktörlere dikkat ederek, uygun bir tanı koymaya çalışır.
 2. Tanı Testleri: Çocuk psikologu, danışana uygun olan tanı testlerini kullanarak, sorunların belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu testler, davranış bozuklukları, duygusal rahatsızlıklar, zeka düzeyi ve öğrenme zorluğu gibi sorunların tanısına yardımcı olabilir.
 3. İşbirliği: Çocuk psikologu, danışanın doktoru, öğretmeni ve diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği yaparak, danışanın genel sağlık durumu hakkında bilgi toplayabilir. Bu bilgiler, doğru bir tanı koyma sürecinde yardımcı olabilir.
 4. Tanıyı Açıklama: Çocuk psikologu, danışanın ve ailenin anlayabileceği bir şekilde, tanıyı açıklar ve sorunların nedenlerini ve semptomlarını detaylı bir şekilde anlatır.

Tanı adımı, çocuk psikologunun danışanın sorunlarını doğru bir şekilde belirlemesi ve uygun bir tedavi planı oluşturması için önemlidir. Doğru bir tanı, çocuğun sorunlarını çözme sürecinde büyük önem taşır.

Çocuk psikologunun tedavi planı oluşturma adımı, çocuğun sorunlarına uygun bir şekilde tedavi yöntemleri belirlemeyi, hedefler ve hedeflere ulaşmak için adımları planlamayı içerir. Bu adım, çocuğun ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturarak, çocuğun sorunlarını çözme sürecini yönetmeyi amaçlar.

Tedavi planı oluşturma adımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir:

 1. Hedeflerin Belirlenmesi: Çocuk psikologu, çocuğun sorunlarına göre, hedefler belirler. Bu hedefler, çocuğun sorunlarının çözümüne yönelik olmalıdır. Hedeflerin belirlenmesi, çocuk psikologunun tedavi sürecinde hangi yöntemleri kullanacağını belirlemesi için önemlidir.
 2. Tedavi Yöntemleri: Çocuk psikologu, çocuğun sorunlarına uygun bir şekilde tedavi yöntemleri belirler. Bu yöntemler, çocukların yaşına, sorunlarının ciddiyetine ve bireysel ihtiyaçlarına göre değişebilir. Tedavi yöntemleri, bireysel terapi, aile terapisi, grup terapisi, oyun terapisi ve sanat terapisi gibi çeşitli terapi yaklaşımlarını içerebilir.
 3. Tedavi Süreci: Çocuk psikologu, çocuğun sorunlarına uygun bir şekilde tedavi sürecini belirler. Bu süreç, çocukların sorunlarının çözümüne yönelik adımları planlamayı ve uygulamayı içerir. Tedavi süreci, hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemlerin belirlenmesini ve bu yöntemlerin çocuklar üzerinde nasıl kullanılacağını belirlemeyi içerir.

Tedavi planı oluşturma adımı, çocuk psikologunun çocukların sorunlarını çözme sürecini yönetmesi için önemlidir. Doğru bir tedavi planı, çocukların sorunlarının çözümünde başarılı olmalarını sağlar.

Çocuk psikologunun tedavi adımı, çocukların sorunlarını çözmek için belirlenmiş tedavi planının uygulanmasını içerir. Bu adım, çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde seçilmiş tedavi yöntemleri ve hedeflerin uygulanması, ilerlemenin izlenmesi, ve süreçte yaşanan zorlukların ele alınması ile gerçekleştirilir.

Tedavi adımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir:

 1. Tedavi Yöntemleri: Tedavi adımı, çocuk psikologunun belirlediği tedavi yöntemlerinin uygulanması ile başlar. Bu yöntemler, tedavi planının belirlenmesi aşamasında belirlenir. Tedavi yöntemleri, çocukların sorunlarının çözümüne yönelik olarak uygulanır. Tedavi yöntemleri arasında, bireysel terapi, aile terapisi, grup terapisi, oyun terapisi, sanat terapisi, bilişsel-davranışçı terapi, duygu odaklı terapi, ve psikodinamik terapi gibi çeşitli yaklaşımlar yer alabilir.
 2. Hedeflerin Uygulanması: Çocuk psikologu, tedavi planında belirlenen hedeflerin uygulanmasını sağlar. Bu hedefler, çocukların sorunlarının çözümüne yönelik olarak belirlenmişti. Tedavi sürecinde, çocuk psikologu ve çocuklar, hedeflerin uygulanmasına yönelik adımları atarlar. Bu adımlar, çocukların sorunlarını çözmek ve ilerleme kaydetmek için önemlidir.
 3. Zorlukların Ele Alınması: Tedavi adımında, çocukların tedavi sürecinde yaşayabilecekleri zorluklar da ele alınır. Bu zorluklar, çocukların tedavi sürecinde ilerlemelerini etkileyebilir. Çocuk psikologu, çocukların tedavi sürecinde yaşadıkları zorlukları ele alarak, tedavi sürecinin daha etkin bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Tedavi adımı, çocuk psikologunun belirlenen tedavi planını doğru bir şekilde uygulaması ve çocukların sorunlarını çözmeleri hedefler.

Çocuk psikologunun takip ve değerlendirme adımı, çocukların tedavi sürecindeki ilerlemelerinin izlenmesini ve tedavi planının etkililiğinin değerlendirilmesini içerir. Bu adım, tedavinin başlangıcından sonuna kadar devam eder ve çocukların sorunlarının çözümüne yönelik olarak yapılan çalışmaların doğru bir şekilde ilerlediğini belirlemek için önemlidir.

Takip ve değerlendirme adımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir:

 • İlerleme Kaydı: Çocuk psikologu, tedavi sürecinde çocukların ilerlemelerini düzenli olarak kaydeder. Bu kayıt, çocukların tedavi sürecindeki değişimleri ve ilerlemeleri takip etmek için kullanılır. İlerleme kaydı, çocukların davranışlarının, duygularının ve düşüncelerinin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla elde edilir.
 • Değerlendirme Araçları: Çocuk psikologu, takip ve değerlendirme adımında çocukların sorunlarının çözümüne yönelik olarak kullanılabilecek çeşitli değerlendirme araçları kullanır. Bu araçlar, çocukların ilerlemelerinin ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak belirlenmiş hedeflere ne kadar yaklaştığının belirlenmesine yardımcı olur. Değerlendirme araçları arasında, anketler, ölçekler, gözlem formları, testler, röportajlar ve diğer değerlendirme teknikleri yer alabilir.
 • Geri Bildirim: Takip ve değerlendirme adımı, çocuklara ve ailelerine geri bildirim vermekle de ilgilidir. Çocuk psikologu, tedavi sürecinde çocukların ilerlemeleri hakkında düzenli olarak geri bildirim verir. Bu geri bildirim, çocukların neleri başardıklarını ve neleri daha fazla çalışmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, aileler de çocuklarının ilerlemeleri hakkında geri bildirim alarak, tedavi sürecinde daha aktif bir rol oynayabilirler.
 • Tedavi Planı Revizyonu: Takip ve değerlendirme adımı, çocukların ilerlemelerinin değerlendirilmesi sonucunda tedavi planının revize edilmesi gerekip gerekmediğini belirler. Tedavi planı revizyonu, çocukların sorunlarına yönelik olarak belirlenmiş hedeflerin yeniden değerlendirilmesi, gerekirse yeniden belirlenmesi ve tedavi yöntemlerinin değiştirilmesi gibi adımları içerir.

Sonlandırma adımı, tedavi sürecinin tamamlanması ve danışanın tedaviden ayrılması anlamına gelir. Bu adımda, çocuk psikologu danışanın tedavi sürecindeki ilerlemesini değerlendirir ve hedeflere ulaşıldığını tespit ederse, tedavinin sonlandırılması kararı verilir.

Tedavinin sonlandırılması kararının alınmasında, danışanın psikolojik durumu ve yaşamındaki değişiklikler, tedavi planının uygulanması ve hedeflere ulaşılması, danışanın kendisiyle ilgili hissiyatı ve öz değerlendirmesi gibi faktörler dikkate alınır. Eğer danışanın hedeflere ulaştığı ve artık çocuk psikologu desteğine ihtiyaç duymadığı kararlaştırılırsa, tedavi sonlandırılır.

Tedavi sonlandırma aşamasında, çocuk psikologu danışanın başarısı ve geleceği için kaynak önerileri sunabilir. Örneğin, danışanın devam edebileceği bir destek grubu veya başka bir profesyonel yardım kaynağı önerilebilir. Bu öneriler, danışanın ilerlemesini sürdürmesine yardımcı olabilir.

Sonlandırma aşamasında, danışanın tedavinin sonlandırılması konusunda fikirleri ve duyguları da dinlenir. Tedavinin sonlandırılması, danışan için duygusal bir an olabilir. Bu nedenle, çocuk psikologu, danışana son seansı planlamaları için zaman tanır ve nihai randevuda süreci değerlendirir. Ayrıca, danışanın ilerlemesi hakkında geri bildirimler verir ve gerekirse gelecekteki ihtiyaçlarını ele almak için bir plan oluştururlar.

Tedavinin başarılı bir şekilde sonlandırılması, danışanın tedavi sürecinde elde ettiği ilerlemeyi korumasına yardımcı olabilir ve gelecekteki psikolojik sorunlarla başa çıkma konusunda daha güçlü olmasına katkı sağlayabilir.

Antalya'da çocuk psikolojisi alanında uzmanlaşmış psikologlarımız, çocukların psikolojik sorunlarına çözüm üretmek ve gelişimlerini desteklemek için hizmet vermektedir.

Çocuk Psikoloji Hizmetleri (Antalya)

Çocuk Psikologu İle İlgili Yazılarımızdan Bilgi Edinin

Ruh sağlığı hizmetlerinin erken dönemde ulaşılabilir ve erişilebilir olması, gençlerin gelecekteki ruh sağlıkları için önemli bir adımdır. Tüm yazılarımıza ulaşmak için tıklayınız.

MOXO dikkat ölçme testi, görsel ve işitsel çeldiricilerin kullanıldığı, bilgisayar tabanlı bir test olup Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olur

Çocuk psikologları, psikoloji eğitimi almış, lisanslı bir sağlık profesyonelidirler ve genellikle bir üniversiteden lisans veya lisansüstü derecesine sahiptirler.

Çocuk psikoloğu ve çocuk psikiyatristinin birlikte çalışması, çocuğun zihinsel ve duygusal sağlığına kapsamlı bir yaklaşım sunar, daha doğru tanı ve tedavi planı oluşturmayı mümkün kılar.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) testi, çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını taramak için kullanılan bir psikolojik testtir.

WISC-4 (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi), 6 ila 16 yaş arasındaki çocukların bilişsel becerilerini ölçmek için kullanılan standart bir zeka testidir.

Telefonla Ara
Whatsapp'tan Yaz