AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) Testi
30 Mar 21

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) Testi

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) testi, çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını taramak için kullanılan bir psikolojik testtir. Türkiye'de geliştirilmiş bir testtir ve 0-6 yaş arası çocuklara uygulanır.

AGTE testi, çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek, gelişim geriliği ya da problemleri tespit etmek, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programlarının planlanmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Test, bir psikolog veya psikolojik danışman tarafından uygulanır. Uygulama süresi yaklaşık 30-45 dakikadır ve test esnasında çocuğun durumu gözlemlenir, farklı materyaller kullanılır ve çocuğa çeşitli görevler verilir.

AGTE testi sonuçları, çocuğun gelişim düzeyine göre puanlandırılır ve bir rapor halinde sunulur. Rapor, çocuğun gelişim düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi verir ve gerektiğinde tedavi, destek veya özel eğitim gibi önerilerde bulunur.

AGTE testi, çocukların gelişimini takip etmek için tekrarlanabilir. Testin güvenilirliği ve geçerliliği uluslararası standartlara uygun olarak test edilmiştir.

AGTE testi, çocukların gelişim düzeylerini taramak için yaygın olarak kullanılan bir testtir. Ancak test sonuçları, çocukların tek başına değerlendirilmemeli ve her zaman klinik gözlem ve diğer değerlendirme araçları ile birlikte değerlendirilmelidir.

AGTE testi, çocukların farklı gelişim alanlarını değerlendirdiği için çeşitli alt testlerden oluşur. Bu alt testler arasında:

  • Dil Gelişimi: çocuğun dil gelişimini, kelime hazinesini, dil yapısını, anlama kapasitesini ve ifade etme becerisini değerlendirir.
  • Sosyal Gelişim: çocuğun sosyal davranışlarını, oyun becerilerini, etkileşimlerini, sosyal uyumunu ve empati kabiliyetini değerlendirir.
  • Özbakım Gelişimi: çocuğun kendi kendine bakım becerilerini, giyinme, yeme, tuvalet alışkanlıklarını ve günlük rutinleri yapma kabiliyetini değerlendirir.

AGTE testi, çocukların gelişim düzeylerinin tespit edilmesi yanı sıra, gelişim geriliği olan çocukların tedavi, destek veya özel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine de yardımcı olur. Ayrıca, çocukların gelişim düzeylerinin takip edilmesi için de tekrarlanabilir.

AGTE testi, Türkiye'de sık kullanılan bir testtir ve çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmede yaygın olarak kullanılan araçlardan biridir.

Ancak, AGTE testinin bir dezavantajı da, testin yalnızca çocukların bilişsel, dil, motor ve sosyal gelişim alanlarını taramasıdır. Çocukların diğer özellikleri, örneğin kişilik özellikleri, davranış sorunları veya duygusal sorunları hakkında bilgi vermez. Bu nedenle, test sonuçları diğer değerlendirme araçları ve klinik gözlemle birleştirilerek değerlendirilmelidir.


AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) Testi Antalya'da Nerede Uygulanmaktadır?

"Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği"nde AGTE Testi uygulanması için uzman psikologlar ve psikiyatristler tarafından hizmet verilmektedir. Test sonuçları, çocukların ve gençlerin gelişim düzeyleri hakkında önemli bilgiler sağlayarak, uygun tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Klinikte ayrıca, test sonuçlarına göre bireysel veya grup terapileri de uygulanmaktadır.

Telefonla Ara
Whatsapp'tan Yaz