WISC 4 Zekâ Testi Nedir, Antalya'da Nerede Uygulanır?
30 Mar 21

WISC 4 Zekâ Testi Nedir, Antalya'da Nerede Uygulanır?

WISC-4 (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi, 4. Baskı), 6 ila 16 yaş arasındaki çocukların bilişsel becerilerini ölçmek için kullanılan standart bir zeka testidir. David Wechsler tarafından geliştirilen test, birçok farklı alt testten oluşur ve çocuğun bilişsel becerilerini bir dizi performans ve sözel görevle ölçer.

WISC-4, çocuğun zihinsel işleyişine ilişkin çeşitli alanları ölçer. Sözel bölüm, sözcük dağarcığı, okuma anlama, genel bilgi, hafıza ve problem çözme becerilerini ölçerken, performans bölümü, görsel-mekansal beceriler, el göz koordinasyonu, soyut düşünme ve problem çözme yeteneklerini ölçer. Test, genel zeka seviyesini belirlemek için bu iki bölümün yanı sıra tam bir test skoru olarak adlandırılan bir sonuç da verir.

WISC-4, çocuğun akademik başarısı ve eğitim planlaması hakkında önemli bilgiler sağlamak için kullanılır. Ayrıca, çocukların özel ihtiyaçlarını ve zayıf noktalarını belirlemek için de kullanılabilir. Test sonuçları, çocukların öğrenme zorlukları, zihinsel engeller veya yüksek potansiyel gibi çeşitli durumlarda çocuğa uygun özel eğitim programlarının belirlenmesinde kullanılabilir.

WISC 4 ve WISC-R Arasındaki Farklar Nelerdir?

WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised) ve WISC-4 (Wechsler Intelligence Scale for Children-4th Edition) arasında birkaç farklılık vardır.

  • Bileşenler: WISC-R, üç ana bileşenden oluşurken, WISC-4, dört ana bileşenden oluşur. WISC-R'de sözel, performans ve işlem hızı bileşenleri bulunurken, WISC-4'e çalışma hafızası bileşeni eklenmiştir.
  • Yaş Aralıkları: WISC-R, 6-16 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır. WISC-4 ise, 6-16 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanmıştır ancak daha geniş bir yaş aralığını kapsayabilir.
  • Alt Testler: WISC-4, önceki sürümlerden farklı olarak, alt testlerin sayısını artırdı ve testlerin yapısı da değiştirildi. WISC-4, WISC-R'den daha fazla alt test içerir.
  • Normlar: WISC-4, WISC-R'den farklı olarak, yeni normlar kullanır. Bu nedenle, WISC-4 sonuçları, WISC-R sonuçlarından farklı olabilir.
  • Kültürel Farklılıklar: WISC-4, kültürel farklılıkları dikkate alarak daha az kültürel önyargılı bir testtir. Bu nedenle, WISC-R'ye göre daha çok çocuk için geçerlidir.

Sonuç olarak, WISC-4, WISC-R'den daha yeni bir zeka testidir ve farklı bileşenleri, alt testleri ve normları vardır. WISC-4, önceki sürümlere kıyasla daha az kültürel önyargılıdır ve daha geniş bir yaş aralığını kapsayabilir. Ancak, her iki test de çocukların bilişsel yeteneklerini ölçmek için güvenilir araçlar olarak kabul edilir ve her testin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.

WISC 4 Zekâ Testi Nasıl Yapılır?

WISC-4, lisanslı bir psikolog ya da eğitimci tarafından uygulanması gereken standart bir zeka testidir. Test, yaklaşık 65-80 dakika sürer ve çocuğun yaşına, cinsiyetine ve seviyesine göre uyarlanabilir. Test sırasında, çocuk bir dizi bilişsel görevi yerine getirir ve her bir görevin puanı, genel bir zeka skoru oluşturmak için toplanır.

WISC-4, dört ana bileşenden oluşur:

  1. Sözel Bileşen: Sözel anlama, benzerlikler, sözel mantık, hafıza ve bilgi gibi görevleri içerir.
  2. Performans Bileşen: Şekilleri tamamlama, matrisleri tamamlama, resim tamamlama ve parça bütün ilişkileri gibi görsel ve mekansal görevleri içerir.
  3. İşlem Hızı Bileşeni: Hızlı bir şekilde basit görevleri yapabilme yeteneğini ölçer.
  4. Çalışma Hafızası Bileşeni: Daha karmaşık görevlerde bilgiyi tutma ve kullanma yeteneğini ölçer.

WISC-4 testi sırasında, çocuk, bir dizi görevi yerine getirir. Örneğin, sözel anlama testinde, çocuk, sözel talimatları takip ederek kelime anlama, sözcük dağarcığı ve anlatım becerilerini gösterir. Matris tamamlama testinde, çocuk, bir matrisin boşluklarını belirli bir desene göre tamamlar. Çocuğun performansı her görev için puanlanır ve bu puanlar, genel bir zeka skoru oluşturmak için birleştirilir.

WISC-4, standart bir testtir ve doğru bir şekilde uygulanması için özel bir eğitim gerektirir. Test, çocuğun yaşına, seviyesine ve diğer faktörlere göre uyarlanabilir. Test sonuçları, çocuğun bilişsel yeteneklerini ölçmek için kullanılır ve genellikle okul başarısı, öğrenme güçlükleri ve diğer bilişsel problemleri teşhis etmek için de kullanılır.

WISC 4 Zekâ Testindeki Her Alt Test Yapılmalı Mı?

WISC-4 zekâ testindeki her alt test, standart olarak uygulanması gereken bir dizi görevdir. Bu görevler, test sonucunun güvenilir ve geçerli bir şekilde elde edilmesi için önemlidir. Dolayısıyla, her alt testin tamamlanması, çocuğun genel zeka skorunun doğru bir şekilde belirlenmesi için gereklidir.

WISC-4 testi, çocuğun bilişsel yeteneklerini bir dizi farklı alanda ölçer. Her alt test, farklı bilişsel becerileri ölçer ve sonuçlar, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, sözel anlama testi, çocuğun kelime anlama, sözcük dağarcığı ve anlatım becerilerini ölçerken, matris tamamlama testi, çocuğun görsel ve mekansal becerilerini ölçer.

Her alt test, çocuğun belirli bir bilişsel becerisini ölçtüğü için, bir alt testin atlanması, genel zeka skorunun doğru bir şekilde belirlenmesini engelleyebilir. Ayrıca, her alt test, diğer alt testlerle birlikte değerlendirildiğinde, çocuğun genel zeka profili hakkında daha ayrıntılı bir görünüm sağlar.

Bu nedenle, WISC-4 zekâ testindeki her alt testin tamamlanması önerilir. Ancak, bazı durumlarda, belirli bir alt testin tamamlanmasının uygun olmadığı veya çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre testin bazı bölümlerinin atlanabileceği durumlar da olabilir. Bu nedenle, testin uygulanacağı duruma ve çocuğun ihtiyaçlarına göre, testin uyarlanması ve farklılaştırılması mümkündür.

WISC 4 Zekâ Testi Skoru Nasıl Değerlendirilir?

WISC-4 zekâ testi skoru, çocuğun bilişsel becerilerinin bir ölçüsüdür ve genellikle IQ (zeka katsayısı) olarak ifade edilir. Bu skor, çocuğun test sırasında sergilediği performansa ve yaşıtı diğer çocukların performansına göre karşılaştırılır.

WISC-4 testi, sözel IQ, performans IQ ve genel IQ (GIQ) olarak adlandırılan üç ayrı skor verir. Sözel IQ, sözel bölüm alt testlerinin bir araya getirilmesiyle elde edilirken, performans IQ, performans bölüm alt testlerinin bir araya getirilmesiyle elde edilir. Genel IQ, sözel ve performans IQ'nun birleşmesiyle hesaplanır.

Skorlar, standart puanlar ve yüzdelik dilimler olarak ifade edilir. Standart puanlar, testin popülasyonu temsil eden bir norm grubu kullanılarak belirlenir. Ortalama bir puan her zaman 100 olarak kabul edilir ve standart sapma 15 olarak kabul edilir. Bu nedenle, standart puanlar 85 ila 115 arasında normal kabul edilirken, 70 ve altındaki skorlar genellikle zeka geriliği olarak kabul edilir.

Yüzdelik dilimler ise, bir çocuğun testi yaptığı yaş grubundaki diğer çocukların performansına göre sıralandığı bir ölçüttür. Örneğin, bir çocuğun yüzdelik dilimi 75 ise, testi yapan yaş grubundaki diğer çocukların %75'sinin performansından daha iyi performans sergilediği anlamına gelir.

WISC-4 testi sonucu, çocuğun bilişsel becerilerinin bir ölçüsüdür ve çocuğun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olabilir. Ancak, tek başına bir skor, çocuğun bütün bir kişiliği veya potansiyeli hakkında kesin bir değerlendirme sağlamaz. Skorlar, diğer faktörlerin de dikkate alındığı kapsamlı bir değerlendirme sürecinde kullanılmalıdır.


WISC-4 Zeka Testini Antalya'da Nerede Yaptırabiliriz?

Mihriban Ünay Çocuk ve Genç Psikiyatri kliniği, çocukların ve gençlerin zihinsel sağlığına verdiği önemli ve nitelikli hizmetlerle tanınmaktadır. Klinikte, deneyimli ve uzman psikologlar tarafından WISC-4 zeka testi gibi çeşitli testler sunulmaktadır. Randevu alarak siz de çocuğunuzun bilişsel becerilerini ölçmek ve ihtiyaçlarına uygun tedavi ve terapileri almak için iletişime geçebilirsiniz.


Telefonla Ara
Whatsapp'tan Yaz